Hvorfor bør tillitsvalgte og ledere samarbeide?

Aktuelle nyheter

  1. Jobber med arbeidsflyt på tvers av bedrifter i Høyanger

    Ansatte i Hydro og Bilfinger i Høyanger opplever at de har fått økt kompetanse og eierskap til egen arbeidshverdag gjennom deltakelse i HF-prosjekt. Et viktig læringspunkt er at ledelse og tillitsvalgte får samme opplæring og tilgang på informasjon.

Sammen for bedre bedrifter!

Hovedorganisasjonenes fellestiltak (Hf) er et samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO. Ideen er at bred medvirkning og medbestemmelse skaper lønnsomme og bedre bedrifter.

Kontakt oss

Lurer du på noe?