Ofte stilte spørsmål

Hvem kan få hjelp eller økonomisk støtte av HF?

Støtte fra HF forutsetter at bedriften er bundet av tariffavtale og at Hovedavtalen mellom LO og NHO gjelder for bedriften. Alle prosjekter det søkes om støtte til må ha som formål å øke samarbeidet mellom ledelse, tilllitsvalgte og ansatte, og ha utgangspunkt i ønsket om bred medvirkning og involvering.

Hva er medarbeiderdrevet innovasjon (MDI)?

Medarbeiderdravet innovasjon er nye produkter, prosesser eller tjenester frambrakt gjennom en åpen og inkluderende innovasjonsprosess, basert på en systematisk anvendelse av medarbeideres ideer, kunnskap og erfaring. Det trenger ikke være oppfinnelsen av en ny ostehøvel, men heller smartere måter å jobbe på, reduksjon av ventetid eller mindre gange i løpet av en arbeidsdag. Det kan også være å finne nye markeder eller bruksområder for etablerte produkter eller tjenester. Medarbeiderdrevet innovasjon er tuftet på bred medvirkning og partssamarbeid.

Hvorfor bør bedriftene drive med MDI?

Norske bedrifters konkurransedyktighet kan langt på vei tilskrives vårt demokratiske arbeidsliv, med tradisjon for samarbeid og medbestemmelse. Det er dette som omtales som "Den norske modellen". Kreativiteten, fleksibiliteten og engasjementet medarbeiderne viser når de opplever reell medvirkning, er kanskje virksomhetens aller viktigste konkurransefortrinn. Innovasjon satt i system, med deltakelse fra alle ledd i bedriften, gir best resultat.

Hva gjør HF?

HF bistår bedrifter som ønsker å utvikle partssamarbeidet og legge til rette for medarbeiderdrevet innovasjon. Vi kan bistå med både faglig rådgiving og økonomisk støtte til ulike HF aktiviteter. Normalt deltak HFs sekretariat på konferanser sammen med enkeltbedrifter, og fellessamlinger for bedrifter i prosjekt. HF sitter også i styringsgruppen i alle prosjekter og ser til at prosjektene holder avtalt fremdriftsplan og økonomiske rammer. 

Hva slags kompetanse har HF?

HFs sekretariat har lang erfaring fra det private næringsliv, og fra prosjektarbeid. Vi har erfaring som gjør at vi kan veilede bedrifter i prosjekter som er bygget på samarbeid og medarbeiderdrevet innovasjon. Vi har også fulgt mange HF prosjekter, og tar med oss nyttig erfaring fra prosjekt til prosjekt. I tillegg har vi et stort nettverk av fagkompetanse i LO og NHO som vi benytter oss av ved behov.

Hvor mye kan HF gi i støtte?

Det er i utgangspunktet ingen nedre eller øvre grense for hva HF kan støtte. Samtidig er dette en medlemsfordel for tariffbedrifter, og vi ønsker at flest mulig skal kunne få støtte. Alle bedrifter må selv dekke arbeidstid og reisekostnader i forbindelse med HF aktiviteter.  Vi kan imidlertid hjelpe bedriftene med å finne andre aktuelle finansieringskilder.

Kan HF hjelpe bedriften med å få ned sykefravær?

Mange bedrifter som har hatt HF prosjekt rapporterer om redusert sykefravær. Et godt samarbeidsklima og økt medvirkning har normalt positiv effekt på arbeidsmiljøet, og dermed også sykefraværet. Medarbeiderdrevet innovasjon kan også bidra til gode ideer som bedrer arbeidsmiljø og minsker belastninger. 

Hva forventes av bedriftene HF støtter?

HF kan støtte og veilede bedriftene, men det er en forutsetning at prosjekter og prosesser styres av partene i bedriften. Bedrifter som deltar i HF aktiviteter er forventet å selv dekke arbeidstid samt reisekostnader i forbindelse med aktivitet, Alle som mottar støtte fra HF må dessuten kunne dele resultater og erfaringer fra prosjektet til disposisjon for andre. Det være seg gjennom publisering av prosjektrapport, innlegg på konferanser eller i redaksjonell omtale.

Når er søknadsfristen for støtte til ulike prosjekter?

HF har ingen faste søknadsfrister. Søknader til konferanser skjer fortløpende, mens Prosjektsøknader skal behandles av HFs styre som møtes 4–5 ganger i året. Ta kontakt med HFs sekretariat for opplysninger om tidspunkt for neste styremøte.

Ikke fått svar på det du lurte på? Ta kontakt med oss via skjemaet under:
Du må være logget inn for å sende dette skjemaet. Hvis du er logget inn og likevel ikke kan sende inn, må du påse at «Ikke spor» er deaktivert i nettleserinnstillingene dine.