Kontakt oss

  • Marit Heimdal
  • Sekretariatsleder, NHO
  • Hélène A. Formo.
  • Sekretariatsleder, LO

Styret i Hf

Vårt styre er oppnevnt med et likt antall styrerepresentanter av henholdsvis LO og NHO. Styret har normalt fire møter i året og hovedoppgaven er å sikre at midlene brukes i tråd med Hfs strategi, samt behandle prosjektsøknader. Alle søknader som skal styrebehandles må være Hfs sekretariat i hende senest 14 dager før styremøte. Opplysninger om styremøter fås ved henvendelse til Hfs sekretariat.

Representanter i Hfs styre - fra NHO:

Nina Melsom, NHO og styreleder 2022

Anne Louise Aartun Bye, NHO

Carla Botten-Verboven, Norsk Industri

Nina Solli, BNL

 

Varamedlemmer:

Petter Haas Brubakk, NHO Mat og Drikke

Anne Cecilie Kaltenborn, NHO Service og Handel

 

Observatør:

Jon F. Claudi, NHO

Representanter i Hfs styret - fra LO:

Steinar Krogstad, LO og nestleder 2022

Trude Tinnlund, LO

Knut Øygård, Fellesforbundet

Anne Berit Aker Hansen, Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

 
Varamedlemmer:

Ulf Madsen, Forbundet for ledelse og teknikk

Lill-Heidi Bakkerud, IndustriEnergi

 

 

Observatør:

Kenneth Sandmo, LO