Kontakt oss

Styret i HF

Vårt styre er oppnevnt med et likt antall styrerepresentanter av henholdsvis LO og NHO. Styret har normalt fire møter i året og hovedoppgaven er å sikre at midlene brukes i tråd med HFs strategi, samt behandle prosjektsøknader. Alle søknader som skal styrebehandles må være HFs sekretariat i hende senest 14 dager før styremøte. Opplysninger om styremøter fås ved henvendelse til HFs sekretariat.

Representanter i HFs styre - fra NHO:

Nina Melsom, NHO og styreleder 2022

Anne Louise Aartun Bye, NHO

Carla Botten-Verboven, Norsk Industri

Nina Solli, BNL

 

Varamedlemmer:

Petter Haas Brubakk, NHO Mat og Drikke

Anne Cecilie Kaltenborn, NHO Service og Handel

 

Observatør:

Jon F. Claudi, NHO

Representanter i HFs styret - fra LO:

Roger Heimli, LO og nestleder 2022

Trude Tinnlund, LO

Knut Øygård, Fellesforbundet

Anne Berit Aker Hansen, Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

 

Varamedlemmer:

Ulf Madsen, Forbundet for ledelse og teknikk

Terje Valskår, Industri Energi

 

Observatør:

Kenneth Sandmo, LO