Om oss

Hovedorganisasjonenes fellestiltak (Hf) er et samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO. Ideen er at bred medvirkning og medbestemmelse skaper lønnsomme og bedre bedrifter.

Hf bidrar til:

 

  • å styrke partssamarbeidet i bedriften

  • innovasjon og utvikling i bedrifter med tariffavtale

  • økt verdiskapning i bedriften

  • å etablere nettverk og engasjement i bransjer og regioner

  • å styrke samarbeid med forskningsmiljøer 

Sammen for bedre bedrifter!

Hovedorganisasjonenes fellestiltak støtter utviklingsaktiviteter i norske virksomheter økonomisk og med faglig bistand. Vi kan hjelpe deres bedrift.

Hovedorganisasjonenes fellestiltak (Hf) er et samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO. Den grunnleggende ideen bak Hf er at bred medvirkning og medbestemmelse skaper bedre og mer lønnsomme bedrifter og bransjer. Det er en viktig forutsetning for at vi kan beholde arbeidsplasser i Norge. Hfs virksomhet utgår fra Hovedavtalen LO–NHO

Utvikler partssamarbeidet

Vi i Hf hjelper bedrifter å utvikle partssamarbeidet og legge til rette for medarbeiderdrevet innovasjon. Vi kan også bistå med faglig rådgiving og økonomisk støtte til ulike utviklingsprosjekter. Støtte fra Hf forutsetter at bedriften er bundet av tariffavtale og at Hovedavtalen mellom LO og NHO gjelder for bedriften.

Se veiledningsbrosjyre.

Hfs sekretariat er partssammensatt. Sekretariatet består av en sekretariatsleder fra NHO og en sekretariatsleder fra LO, og rapporterer til et partssammensatt styre.

"De ansatte og deres tillitsvalgte skal ha reell medinnflytelse og gjennom samarbeid, informasjon og drøftelse bidra til økt verdiskapning og produktivitet og derved til de økonomiske forutsetninger for bedriftens fortsatte utvikling og trygge og gode arbeidsplasser."

Hovedavtalen Kap. IX – informasjon, samarbeid og medbestemmelse, § 9–1