Bruker partssamarbeidet for å bli en lærende organisasjon

Gjennom aktiv involvering av medarbeidere på alle nivå, styrker Grimstad-selskapet Nymo seg for å møte de stadige kravene til omstilling.

Grimstad-selskapet Nymo har de senere årene gått gjennom store endringer i et verdensmarked som utfordres. Det som startet opp som et mekanisk verksted for skipsindustrien i 1956, er i dag en internasjonal anerkjent leverandør av design og fabrikasjon av top-sides og subsea moduler til olje- og gassindustrien som gir arbeid til om lag 200 ansatte.

Som et ledd i å møte de stadige kravene til omstillinger, søkte virksomheten for et par år siden Hf om midler til et prosjekt med mål om å få bedre kontroll på materialer og flyt i materiallogistikk. Gjennom aktivt bruk av partssamarbeid og medvirkning ønsket de å utvikle samsynet slik at ansatte i felleskap jobbet for å øke kvaliteten på materialflyten. HR-leder Anne Karin Mosaker forteller at arbeidet har vært en viktig del av bedriftens utvikling for å møte stadig tøffere internasjonal konkurranse.

– Vi er i en stor omstilling fra å levere til olje- og gassindustrien til å bevege oss inn i nye områder og bruke kompetansen vår på nye grønne markeder. Vi vet at vi vil komme til å trenge flere ansatte om 1-2 år og har hatt dialog med de tillitsvalgte. Vi trenger bredde for å ha flere bein å stå på. Og vi er enige om at vi trenger et videre godt samarbeid for å omstille oss til nye markeder, sier hun.

Leder i verkstedklubben, Vidar Sørby, forteller at partssamarbeidet og med det involveringen, har styrket seg etter igangsettelsen av materialflytprosjektet.

– Vi har et godt samarbeid i dag og møtes ukentlig for å diskutere og planlegge. I tillegg har vi ukentlige samarbeidsmøter om andre ting og ekstramøter fabrikasjonsledelsen ved behov, sier han.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Samarbeidet har gitt synlige resultater

I arbeidet med å starte utviklingen med kontinuerlig forbedring og omstilling, har de fått hjelp fra rådgiver Knut Sandbakken fra Sintef. Han er tydelig på hva som var Nymos største utfordring.

– Materialflyt var definert som en av de største utfordringene. Nymo har en lang og kompleks verdikjede med mange overleveringer mellom delprosesser. Da er det fort gjort at det glipper, noe som genererer mye unødig arbeid og sløsing, sier han.

Arbeidet med å rydde i de store fabrikklokalene har så langt gitt betydelige resultater. Fra å være uoversiktlig, støvete og rotete, har ansatte og ledelse gått sammen for å finne nye måter de organiserer og strukturerer arbeidet på. Sørby og kollegene opplever en stor forskjell.

– Vi har lært om Lean og 5S og erfart at modellen virker. Det har vært en fin måte å øke medvirkning på. De som jobber i hallene og har kommet godt i gang med Lean og 5S sier selv at de er veldig fornøyde. Det har blitt bedre inneklima og mer ryddig. De leter ikke verktøy lengre og har fått noen nye maskiner og hjelpemidler, sier Sørby.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Krever trening og fokus

Selv om de er godt i gang gjenstår det fremdeles en del arbeid. Blant annet må det jobbes mer med muligheten for å komme med forbedringsforslag.

– Folk må bli vant til å skanne QR-koder og få apparatet rundt dette enda mer på plass . Vi må også få tavlemøtene hver morgen til å fungere og bruke skjermen i hallene aktivt. Mange har allerede prøvd å skanne, men de må bli vant til det i den daglige arbeidet, understreker Sørby.

Sandbakken fra Sintef mener at Nymo allerede nå høster godt av arbeidet de så langt har gjort.

– Jeg mener involveringen av medarbeidere fra ulike roller og avdelinger i både verdistrømsanalyse og forbedringsarbeidet har bidratt til mange gode ideer, diskusjoner og forbedringer. Dette har resultert i bedre oversikt, flyt og effektivitet i den delen av verdikjeden som har vært i fokus, sier han.

Også fra ledelsens side understrekes det at partssamarbeidet har styrket seg.

– Det å samarbeide så tett i ukentlige møter har betydd mye for samarbeidet. Vi bygger relasjoner og kjenner hverandre godt og vi som er arbeidsgruppa får mye informasjon om hvordan ting fungerer og ikke fungerer i produksjonsmiljøet vårt. Det gjør det lettere å løse saker og sørge for god trivsel og medvirkning, sier Mosaker.

Forbedringsarbeid må settes i system

Sintef-rådgiveren har i mange år bidratt til å hjelpe ulike virksomheter landet rundt med forbedringsarbeid. Han mener det er helt avgjørende det må legges til rette for at systematisk forbedringsarbeid er en naturlig del av hverdagen til medarbeidere på alle nivåer.

– Dette på en slik måte at alle medarbeidere er med å identifisere problemer, finner årsak, samt foreslår og gjennomfører forbedringstiltak som fjerner problemet. Organisasjoner som evner å komme dit at de har dette som et tankesett, et arbeidssett, samt at de har arenaer for daglig samhandling rundt dette, er i ferd med å skape seg en endringsdyktig og lærende organisasjon. Dette vil i så fall ha stor innvirkning både på bedriftens tilpassings og konkurransedyktighet, understreker Sandbakken.

Lean har ført til mer orden som her hvor verktøyet henges.