Informasjon om behandling av personopplysninger i Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF)

Nedenfor informerer vi om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger. HF er behandlingsansvarlig hvis ikke annet fremgår.

I informasjonen finner du de gruppene av personer vi kan behandle personopplysninger om. Merk at du kan være omfattet av flere grupper. Vi kan behandle personopplysninger som ikke er omfattet av informasjonen nedenfor i så fall vil vi informere om behandlingen på annen måte.

Vår behandling av personopplysninger er basert på de behovene vi har i virksomheten.

Forbundets formål er å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser. Forbundet skal arbeide for at medlems­bedriftene får rammebetingelser og arbeidsvilkår som styrker deres konkurranseevne og lønnsomhet og gir grunnlag for varig verdiskaping og gode arbeidsplasser.

 

Kontaktinformasjon om oss og de databehandlere vi har avtaler med, finner du helt nederst. I punktet "Rettigheter for de registrerte" informerer vi om rettighetene til dem vi har personopplysninger om. Samtykker du har gitt oss vil gjelde også for HFs eventuelle rettsetterfølgere.

 

  1. Grupper av personer vi kan ha personopplysninger om
  2. Utlevering av personopplysninger. Felles behandlingsansvar
  3. Automatiske avgjørelser
  4. Rettigheter for de registrerte

 

Grupper av personer vi kan ha personopplysninger om

 

Personer som henvender seg til HF

Vi behandler personopplysninger om dem som henvender seg til HF for å besvare og dokumentere kommunikasjonen. Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digital, skriftlig og muntlig.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger. Får vi ikke de opplysningene vi trenger for å besvare henvendelser, kan vi ikke besvare henvendelsene og vi kan slette henvendelsene. Vi vil ikke motta, eller behandle på annen måte, sensitive opplysninger fra noen uten at vi har lovlig grunnlag for det.

Vi kan lagre personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formål som er nevnt ovenfor. Kommunikasjon med et innhold som kan føre til behov for senere oppfølgning, klager eller innsigelser, kan vi lagre i inntil ti år.

 

Adressater for masseutsendelser av nyhetsbrev, markedsføring o.l.

Vi behandler personopplysninger for masseutsendelser av nyhetsbrev mv. som gjelder vår virksomhet.

Det er frivillig å gi oss e-postadresser. Mottar vi ikke e-postadressen, kan vi ikke sende nyhetsbrev mv.

Vi skal avslutte utsendelser til mottakere som ber om det. Vi forbeholder oss muligheten til å lagre opplysningen om at mottakeren ikke lenger ønsker utsendelser. Vi skal slette e-postadressen hvis vi får beskjed om at den ikke lenger er aktiv.

Vi utleverer ikke kontaktopplysninger til tredjeparter for markedsføringsformål uten at vi først har fått samtykke fra den opplysningene gjelder. Slike tredjeparter vil typisk være leverandører av medlemsfordeler. De vil være behandlingsansvarlige for opplysningene vi gir dem.

 

Innledere og deltakere på kurs, arrangementer, møter o.l.

Vi behandler personopplysninger om innledere, kursholdere, talere, foredragsholdere mv. og om påmeldte deltakere på kurs (herunder e-læring), arrangementer, møter o.l. for å:

  • planlegge, gi informasjon om og legge til rette for kurs, arrangementer, møter o.l.
  • legge til rette for kontakt mellom deltakerne og for å kontakte deltakere ved behov
  • fakturere hvis det er deltakeravgift
  • evaluere kurs, arrangementer, møter o.l.
  • informere om fremtidige kurs, arrangementer, møter o.l.
  • Behandling av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å avholde kurs, arrangementer, møter mv.

 

Det er en betingelse for å være innleder mv. eller deltaker at vi får de opplysningene vi trenger for å oppnå formålene ovenfor. Gir du oss sensitive opplysninger om forhold som er nødvendige for at vi skal kunne imøtekomme behov du måtte ha (for eksempel om mat), vil vår behandling være basert på samtykke fra deg.

Vi kan levere ut lister med navn på deltakere og bedriftene de representerer til innledere mv. På noen arrangementer deler vi ut lister til deltakere, med navn på deltakere og den bedriften de representerer, slik at deltakerne lett kan komme i kontakt med hverandre på arrangementet. Du kan reservere deg mot å bli oppført på listen.

Vi kan levere ut lister med navn på deltakere og bedriftene de representerer til tekniske arrangører og andre tredjeparter når det er behov for det.

Vi kan lagre opplysninger om innledere mv. og deltakere mv. i inntil seks måneder. Utover dette lagrer og utleverer vi opplysninger hvis vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

 

 

Besøkende på våre nettsider

Vi behandler ikke personopplysninger om personer som besøker våre nettsider der vi ikke krever pålogging.

Du kan lese her om vår bruk av informasjonskapsler/cookies (lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr eller vår adgang til opplysninger, jf. ekomloven § 2-7 b).

https://arbinn.nho.no/bruk-av-informasjonskapsler-cookies/

 

Informasjonen her gjelder ikke for nettsider vi lenker til fra våre nettsider.

 

Utlevering av personopplysninger. Felles behandlingsansvar

Vi utleverer personopplysninger slik det er beskrevet for de forskjellige gruppene av personer. Vi utleverer også personopplysninger når vi er rettslig forpliktet til det.

Vi utleverer ikke personopplysninger til mottakere utenfor EØS-land.

Vi bruker databehandlere slik det er beskrevet for de forskjellige kategorier av personer.

Vi har felles behandlingsansvar med medarrangører når vi avholder kurs, arrangementer, møte o.l. sammen med andre.

 

Automatiske avgjørelser

Det blir ikke truffet automatiske avgjørelser på grunnlag av personopplysningene.

 

Rettigheter for de registrerte

De personene vi har personopplysninger om, har rett til å få en bekreftelse om det fra oss. De har også rett til å be om tilgang til disse opplysningene. Har vi gale personopplysninger, kan den registrerte be om at de blir rettet.

I noen tilfeller kan de registrerte kreve at vi sletter opplysninger om dem. En slik rett har de registrerte blant annet når behandlingen er basert på samtykke som den registrerte trekker tilbake. I noen tilfeller kan de registrerte be om at vi begrenser eller slutter med behandlingen av personopplysninger om dem.

De registrerte kan ha rett til å få utlevert personopplysninger han/hun har gitt oss i den grad behandlingen vår er basert på samtykke.

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese på Datatilsynets nettsider. Du kan klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger.

Vår mulighet til å lagre personopplysninger utgjør ikke en lagringsforpliktelse overfor de registrerte, utover det som følger av lovgivning.