Hvorfor medarbeiderdrevet innovasjon?

Det er ikke bedriften som innoverer - det er menneskene i den!

At en bedrift driver innovasjon, er avgjørende for lønnsomheten, produktiviteten, arbeidsmiljøet – og på sikt bedriftens overlevelse. Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) er arbeid der medarbeidere på alle nivåer i bedriften deltar aktivt og systematisk i å utvikle nye løsninger, produkter og arbeidsprosesser.

Innovasjonsprosjekter har større sjanse for suksess når det er tilstrekkelig forankret og hele bedriften har eierskap til det og er engasjert. Når flere ansatte deltar i innovasjonsprosesser blir større deler av virksomhetens kompetanse er tatt i bruk, noe som vil heve kvaliteten.

Sist, men ikke minst skaper det å få bidra til innovasjon og utvikling ofte engasjement og entusiasme i en arbeidsdag preget av rutine og daglig drift. MDI er et effektivt verktøy for å øke innovasjonstakten og bidra til å skape en bedre bedrift.

MDI legger til rette for en åpen og inkluderende innovasjonsprosess basert på å bruke alle medarbeidernes ideer, kunnskap og erfaring.