Sammen er vi best!

Quality Hotel i Tønsberg har en bedriftskultur som er basert på involvering, engasjement og medvirkning. Mye kan spores tilbake til et HF-prosjekt.

Hotellet i Tønsberg er en av 11 reiselivsbedrifter i Buskerud og Vestfold som har deltatt i utviklingsprosjektet KomMed, som startet i 2010. Bakgrunnen var at Fellesforbundet og NHO i Buskerud fikk mange henvendelser fra reiselivsbedrifter som slet med konflikter og «rusk i maskineriet».

– Det virket ikke som om den nødvendige tilliten var til stede mellom partene i bedriftene. De snakket ikke godt nok sammen, forteller prosjektleder Elin Kaafjeld.

Dermed fikk partene støtte fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF), for å styrke samarbeidet og skape mer robuste og handlekraftige bedrifter.

 

Toveis kommunikasjon

Tønsberg-hotellet var ett av dem som trengte å lære mer om partssamarbeid. Avstanden mellom ledelse og tillitsvalgte var større enn nødvendig, og kommunikasjonen fungerte ikke alltid godt nok. Tre år senere er situasjonen en helt annen. Tilliten og samarbeidet er på plass, bedriftsinterne prosjekter har hovedfokus og glede preger miljøet. Det gir synlige resultater både på sykefravær og kundetilfredshet. Med mye mer.

Vi har hatt fantastiske foredragsholdere som har gitt uvurderlig inspirasjon.

– Gjennom KomMed har vi blitt dyktige til å løse utfordringene idet de oppstår. Vi setter av tid og tar det der og da. Samtidig utfordrer vi alle ansatte til å komme med hele problemstillinger, slik at vi kan finne løsninger sammen, sier hotelldirektør Øyvind Hagen.

Han får støtte av Marianne Skaro, salgssjef og tillitsvalgt.

– KomMed-prosjektet har ikke minst gjort det tydelig for oss at bedre kommunikasjon fører til bedre resultater, påpeker Skaro. Et enkelt eksempel: Tidligere ble beskjeder formidlet på oppslagstavle, men få fulgte opp. Så ble oppslagstavlen vraket til fordel for en intern Facebook-side, der alle ansatte kan poste innlegg og kommentere.

– Dette har vært viktig. På Facebook ser vi mye engasjement. Her kommer meningene til overflaten, og det blir en helt annen form for kommunikasjon enn beskjeder på en tavle, sier Skaro.

 

Midler til å gjennomføre

Med HF-midler har reiselivsbedriftene i KomMed blant annet investert i ledercoaching, norskkurs for ansatte, kick off og inspirerende foredragsholdere. Også tillitsvalgte har vært inkludert i lederutviklingen.

– Vi har hatt fantastiske foredragsholdere som har gitt uvurderlig inspirasjon. Prosjektet har vist oss hvordan vi kan jobbe sammen for å bli enda bedre. Dette har blitt et prosjekt vi virkelig prioriterer, sier controller Eli Astrup.

Blant målene er at alle ansatte skal ha en bevissthet rundt sin egen rolle på arbeidsplassen.

– Hvordan snakker vi med hverandre? Hva vil vi å oppnå? Hva ønsker vi å endre på og hvordan? Gjennom økt bevissthet har arbeidet blitt mer effektivt, forteller Astrup.

Quality Hotel Tønsberg. FOTO: Ellen Johanne Jarli.

Quality Hotel Tønsberg. FOTO: Ellen Johanne Jarli.

 

Skepsis ble til glede

Hotelldirektøren innrømmer gladelig at han først ble skeptisk da prosjektsøknaden dalte ned på skrivebordet. Oppgaven med å kartlegge utfordringene og legge til rette for et framtidig partssamarbeid, virket krevende og komplisert.

– Men allerede på første ledersamling ble jeg gira. Det ble vi alle sammen, sier Øyvind Hagen, som nå er opptatt av at alle medarbeidere skal få ha en mening.

– Det er viktig at alle får en stemme slik at de kan være bidragsytere til fellesskapet. I dag er tillitsvalgte og de ansatte med på å utvikle handlingsplaner. Vi er mer kreative sammen, og vi ser at vi er best når vi samarbeider. Det har blitt et ekte partssamarbeid, og det har vi erfart har vært lønnsomt for bedriften, slår Hagen fast.

 

Tips til andre bedrifter:
  • Respekter de individuelle ulikhetene i bedriften.
  • Involver alle medarbeidere i prosessene.
  • Ta i bruk tydelig og enkel kommunikasjon, som for eksempel en intern Facebook-side.
  • Ledelsen må være tilgjengelig og sette av tidtil interne prosesser.
 
Fakta, Quality Hotel Tønsberg
  • Hotellet hadde 24 prosent vekst i kundetilfredshet fra 2011 til 2013.
  • Score i medarbeiderundersøkelsen økte fra 5,6 i 2010 til 6,1 i 2013, der 7 er makstall.
  • Lønnsomheten økte med 18 prosent fra 2011 til 2013