Fra tradisjon til innovasjon

Takket være engasjerte medarbeidere er den tradisjonsrike hjørnestensbedriften Kronos Titan i Fredrikstad nå godt rustet for fremtiden. Slik var det ikke for bare noen få år tilbake.

At Kronos Titan er et stykke norsk bedriftshistorie, er det ingen tvil om. Siden 1916 har de produsert pigment som benyttes i alt fra tannkrem og maling til plast og papir. Men så gikk det nedover.

– I 2008 innså vi at vi måtte ta grep for å sikre fremtidig drift. Optimalisering og en mer effektiv utnyttelse av produksjonskapasiteten sto høyt på lista, sier HR-direktør Wenche Revhaug.

I tillegg var det nødvendig å fokusere på HMS og skadefravær.

– Da vi kom i kontakt med Hovedorganisasjonenes Fellestiltak, innså vi raskt at vi måtte involvere alle ansatte for å få til de nødvendige endringene. Dette var en felles erkjennelse fra ledelse og fagforening, forteller Revhaug.

 

Finne løsninger i fellesskap

Medarbeiderdrevet innovasjon ble et nøkkelbegrep for å modernisere bedriften og gjøre den mer konkurransedyktig.

– Vi var nødt til å tenke nytt. Tidligere var det slik at hvert skift hadde sin kultur med sine egne systemer. Det var heller ikke vanlig å kunne operere mer enn én stasjon, så systemet var lite fleksibelt, sier hovedtillitsvalgt Per Øistein Kivijärvi. Han forteller at sykefravær i verste fall kunne medføre midlertidig stopp i produksjonen.

Tusen dager uten skadefravær er unikt. Ingen av våre utenland­ske søsterbedrifter kan vise til liknende tall.

– Vi etablerte prosjektgrupper for å kartlegge hvordan vi kunne effektiviserte produksjonen. Alle ansatte bidro med forslag til forbedringer og tiltak. På denne måten fikk vi utarbeidet felles instrukser og faste rutiner, noe som er helt essensielt med en så kompleks produksjonslinje som vi har, forklarer Kivijärvi. Bedriften har nå et fast system hvor de ansatte kan komme med forslag til små og store endringer. Alle forslag blir evaluert av en egen gruppe, og gode forslag blir belønnet.

ØKT KOMPETANSE: Morten Bye har jobbet to et halvt år i Kronos Titan. Han er storfornøyd med å få mulighet til å ta fagbrev (som prosessoperatør) gjennom arbeidsgiveren. FOTO: Hans Fredrik Asbjørnsen.

 

Tusen dager uten skadefravær

Bedriften har også jobbet mye med HMS-tiltak, og resultatene har blitt lagt merke til internasjonalt.

– Tusen dager uten skadefravær er unikt. Ingen av våre utenlandske søsterbedrifter kan vise til liknende tall. Dette er eksepsjonelt, spesielt med tanke på at vi er en tung og operativ industribedrift, sier Revhaug.

– Du kan ha flaks og unngå uhell en periode, men disse tallene skyldes målrettede tiltak og felles fokus på HMS og daglig forbedringsarbeid. Det er et godt eksempel på hvor bra det norske partsamarbeidet fungerer, mener Kivijärvi.

FORSLAG: Takket være godt HMS-arbeid kommer det langt flere lapper i postkassen til høyre enn i den til venstre. FOTO: Hans Fredrik Asbjørnsen.

 

Utdanning under arbeid

De siste årene har Kronos Titan også vært gjennom et generasjonsskifte. Store deler av arbeidsstokken er nå skiftet ut med yngre krefter.

– Vi har mange unge mennesker i bedriften nå. I stedet for at de bare skal «stige i gradene», fokuserer vi på holdninger, kompetanse og utviklingsmuligheter. Hvis de ikke har fagbrev som prosessoperatører fra før, får de muligheten til å ta det gjennom oss etter tre år, sier Revhaug.

GODE IDEER BELØNNES: Tommy Kjønigsen, her sittende på beskyttelsesrammen han selv foreslo å få montert for å unngå kostbare skader på de fastmonterte ventilene på veggen bak. FOTO: Hans Fredrik Asbjørnsen.

 

Ute i fabrikken møter vi Tommy Kjønigsen som er i gang med utdanning. Målet er fagbrev som prosessoperatør.

– Jeg synes det er veldig positivt at vi får muligheten til å utvikle oss faglig i bedriften. Det viser at de ser på oss som en ressurs og ikke bare ren arbeidskraft. Det gjør i hvert fall meg ekstra motivert, og jeg har også flere kolleger som er i gang med utdanning. Kjønigsen har selv bidratt med forslag til forbedringer, og synes ordningen fungerer bra.

– Tidligere når vi flyttet skrapmetall med trucken hendte det at vi krasjet inn i fastmonterte ventiler langs veggen. Slike uhell er kostbare og kan føre til stopp i produksjonen. Så kom jeg på ideen om å montere en beskyttelsesramme langs veggen hvor ventilene er plassert.

I dag er rammen på plass, og Kjønigsen fikk en økonomisk påskjønnelse for initiativet.

 

Tips til forbedringsarbeid:
  • Arbeidet må forankres i ledelse og hele organisasjonen
  • Godt partssamarbeid med fagorganisasjonene er en forutsetning
  • Involver de ansatte gjennom hele prosessen, gi folk ansvar
  • Sørg for å sette klare og tydelige mål
  • Korte beslutningslinjer gir bedre effektivitet
  • Motiver de ansatte med belønningssystemer for gode forslag

Kronos Titan har oppnådd 10 prosent produksjonsøkning gjennom daglig forbedringsarbeid der alle har bidratt – uten tunge investeringer.