Stor HF aktivitet i 2019!

Flere bedrifter får øynene opp for HF som medlemsfordel, og det viste seg i antall søknader til HF i 2019.

Fjoråret viste at det ble tildelt midler til fem prosjekter og 20 samarbeidskonferanser. Totalt ble det bevilget ca 11 millioner til partsbaserte utviklingsprosjekter og konferanser for å utvikle lokalt partssamarbeid.

En av bedriftene som både fikk bevilget penger til samarbeidskonferanse og senere et utviklingsprosjekt er Orkel AS på Fannrem i Trøndelag.  Orkel AS er en familieeid bedrift som hovedsakelig produserer kompaktorer til  landbruksmaskiner og særlig rundballkompressorindustri. Bedriften leverer til landbruk og industrisektoren i hele verden, og har opplever økt etterspørsel. Det har resultert i bygging av nye produksjonslokaler, og for å øke takten i produksjonen er det viktig at hele bedriften deltar. Orkel AS startet med en samarbeidskonferanse på Frøya i slutten av august 2019. Her var bedriften samlet lunsj til lunsj sammen med HFs sekretariat. Tema for konferansen var partssamarbeid og medarbeiderdrevet innovasjon. Her var også rådgivningsselskapet Main Tech AS med for å fortelle litt om hvordan man kan jobbe med Leanprinsipper i produksjonen.  Tilbakemeldingene på samlingen var svært gode, og av temaer de fremhevet var verdien av å ha en tverrfaglig samling, og skape dialog på tvers av avdelinger. Det å få mer innsikt i utvidet partssamarbeid er viktig for å ha en felles forståelse for hvorfor det er fornuftig og viktig å satse på forbedringsarbeid som inkluderer alle ansatte.

Orkel AS har i etterkant søkt om midler til et større prosjekt som skal jobbe med kontinuerlig forbedring og medarbeiderdrevet innovasjon basert på partssamarbeidet. Orkel AS er medlem av Norsk Industri, og hovedvekten av de organiserte er i Fellesforbundet.