Hovedorganisasjonenes Fellestiltak

Innhold

Ny sekretariatsleder i HF

Anja Kildal Gabrielsen (t.v.) og Marit Heimdal. Foto: Thomas Haugersveen.

Marit Heimdal går inn som ny sekretariatsleder for NHO i Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) fra og med 1. april.

Den nye sekretariatslederen Marit Heimdal har vært i NHO-systemet siden 2011. Der har hun jobbet spesielt med rekruttering til yrkesfag gjennom ulike prosjekter, og nå sist med arbeidsinkludering og Ringer i vannet. Hun etterfølger Laila Windju, som pensjonerer seg i mai.

Sekretariatet i HF er partssammensatt, og Anja Kildal Gabrielsen fortsetter som sekretariatsleder for LO. Hun ønsker sin nye makker hjertelig velkommen, og mener Heimdals bakgrunn og erfaring vil være en styrke for HFs arbeid.

– Marit tilfører nyttig kompetanse og har dessuten med seg mye spennende prosjekterfaring, blant annet fra Ringer i vannet-prosjektet, sier hun.

For lite kjennskap

Heimdal på sin side gleder seg til å ta fatt i en organisasjon der alle tiltak har som mål å skape økt involvering og medvirkning.

– HF har en viktig rolle å spille i å bidra til finansiering og gjennomføring av prosjekter som utvikler bedrifter og gjør partssamarbeidet bedre. Det er slikt som skaper et lønnsomt arbeidsliv som det også er godt å være en del av. Dessverre er det fortsatt altfor få som kjenner til hvordan LO og NHO jobber med utvikling av fag, arbeidsliv og samfunn – både hver for seg og i fellesskap, sier Marit Heimdal. Hun mener innsatsen fra partene i arbeidslivet bør synliggjøres i mye større grad.

– Mange blir veldig overrasket når jeg forteller om prosjektene vi jobber med. De er ikke klar over at NHO og LO jobber med rekruttering til yrkesfag, arbeidsinkludering og miljøtiltak på arbeidsplassene, for å nevne bare noe.

 

Store ambisjoner

Kildal Gabrielsen og Heimdal påpeker at HF har en unik rolle i og med den lokale, bedriftsnære tilnærmingen til de store samfunnsspørsmålene.

– Arbeidslivet er i endring, og forutsetningen for at man skal lykkes med endring er at det skjer i samhandling mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte. Klima, bærekraft og miljø er for eksempel et område der bedriftene kan, bør og må bidra for at vi skal nå målene om lavutslippssamfunnet. Samfunnsutvikling må utkrystalliseres og drives fram lokalt. I HF er vi så heldige å jobbe direkte med ledere og tillitsvalgte og kan hjelpe dem til å ta eierskap til de store, viktige spørsmålene lokalt hos seg, sier Kildal Gabrielsen. Hun opplyser at HF i skrivende stund har løpende prosjektaktiviteter for 9,6 millioner kroner.

– Vi har en ambisjon om å øke aktiviteten, både gjennom vår egen innsats, men også gjennom vårt uteapparat. Det er utrolig gøy å sitte på en konferanse og se når en bedrift knekker koden for videre utvikling. Vi har eksempler på bedrifter som sier at de ikke hadde eksistert i dag dersom det ikke hadde vært for HF-prosjektet de har deltatt i. Det viser at vi har en viktig rolle å spille, sier Kildal Gabrielsen.

 

Nyttige bedriftsverktøy

Marit Heimdal sier at hun også tidligere har hatt samarbeidsprosjekter med LO, og at det hær vært både morsomt og lærerikt. Nå ser hun fram til en hverdag med partssamarbeid i praksis.

– HF har gjennom årene utviklet supre verktøy som vi i enda større grad bør synliggjøre for bedriftene, blant annet Medvirkningsmeteret som måler temperaturen på og graden av samarbeid og involvering i bedriften.