Høyt under taket

Konditor Agnieszka Dorota Bros og konditor og tillitsvalgt Kjell Sveum produsere de lekreste kaker i Bakehustes avdeling på Furuset. Foto: Ellen Johanne Jarli.

Bakehuset har lange tradisjoner for tett kontakt mellom ledelse og tillitsvalgte. Tonen er uformell, og innspill til forbedringer blir godt mottatt. Samarbeidet har ført til svært gode resultater de siste årene.

Duften av nystekt brød siver liflig ut fra Bakehusets hovedkontor på Økern i Oslo. Herfra kjøres 85 000 brød hver dag ut til butikker på Østlandet.

– Rundt midnatt koker det som mest her, da står fulle stabler med ferske brød og bakervarer klare til utkjøring, det er masse folk på jobb og hektisk aktivitet. Vi jobber under et voldsomt tidspress for å få ut alle varene til rett tid, forteller driftsassistent Philip Coop.

– Vi går opp til eksamen hver eneste dag. Her er det aktivitet døgnet rundt – ny produksjon begynner om natta og så går det slag i slag ut over neste dag, forteller HR-sjef Hilde Melfald.

Bakehuset har deltatt i både Feed-prosjektet og SamBa-prosjektet. Feed ble etablert som et treårig kompetanseprosjekt av NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, og ble avsluttet i 2013. I etterkant av prosjektet representerer Feed en felles plattform for aktiviteter som skal styrke kompetanse i og rekruttering til matindustrien.

SamBa (Samarbeid i bakeribedrifter) var Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Baker- og konditorbransjens Landsforening sitt bransjeprogram som ble gjennomført i perioden 2015-2017.

– Begge prosjektene har ført til et enda tettere samarbeid mellom hovedtillitsvalgt Ingunn Ekremsæter og meg, samtidig som vi har bygget et sterkere nettverk med andre aktører i bransjen. Ingunn har tettest kontakt med de ansatte og har forankret prosjektene hos de tillitsvalgte. Hun er et viktig bindeledd mellom ledelsen og medarbeiderne, og ofte den som sikrer et sterk fundament for ulike prosjekter hos alle som jobber hos oss, sier Melfald.

HR-sjef Hilde Melfald og tillitsvalgt Kjell Sveum i Bakehuset i produksjonshallen i det største bakeriet på Økern i Oslo. Et tett samarbeid preget av gjensidig respekt mellom ledelse og tillitsvalgte er et godt fundament i en hektisk hverdag. Foto: Ellen Johanne Jarli.

 

Unikt samarbeid

Som et konkret resultat av SamBa har Bakehuset gjennomført et eget språkprosjekt i bedriften.

– Det er en stor utfordring for oss at noen ansatte ikke har gode nok kunnskaper i norsk. Det kan føre til ekskludering, klikker og misforståelser. Vi tilbyr ansatte norskkurs, og har tatt for oss små grupper på bakeriene og jobbet med likheter og ulikheter mellom kulturene. Språket på arbeidsplassen skal være norsk, sier Melfald.

To ganger i året gjennomfører Bakehuset tillitsmannskonferanser. Hit kommer også representanter fra ledelsen.

– Språk har også vært et tema på disse konferansene – det handler om både arbeidsmiljø, sikkerhet og trivsel. På konferansene samles de 11 tillitsvalgte fra hvert av bakeriene samt hovedtillitsvalgt, og så kommer ledelsen og forteller om tall og vyer. Jeg tror det nære samarbeidet vi har mellom ledelse og tillitsmannsapparat i Bakehuset er ganske unikt i bransjen, sier tillitsvalgt Kjell Sveum i Bakehuset Furuset.

– Hvis man sitter på hver sin tue får man ikke utrettet stort – vi jobber kontinuerlig med å gjøre distansen mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte kortere, istemmer Hilde Melfald.

Innspill og forslag til forbedringer fra ansatte blir fulgt opp av ledelsen.

– Terskelen for å ringe ledelsen er lav for oss tillitsvalgte. Vi opplever at vi blir inkludert og lyttet til, sier Sveum.

 

Redusert svinn

Bakehuset jobber kontinuerlig med forbedringer, og medarbeiderdrevet innovasjon står høyt i kurs. Små grep kan få god effekt på resultatene.

Flere medarbeidere i Bakehuset har deltatt på Lean-kurs, og alle bakerisjefer og avdelingsledere har vært på kurs i lederutvikling.

– De har startet et eget prosjekt for å se hva som kan forbedres i sine avdelinger, og det har allerede gitt veldig gode resultater i form av at svinnet har gått ned, forteller Melfald.

– Det er alltid greit å snakke med de som har skoene på for å få deres innspill – det er jo de som vet hvor skoen trykker. Vi tenker kanskje på ting som ledelsen ikke har tenkt på, og vice versa – derfor er det så viktig at vi snakker sammen, tilføyer Sveum.

– Det er viktig å involvere medarbeiderne, både for å innhente gode forslag og for at de skal få enda bedre eierskap til bedriften sin, så dette er noe vi jobber med daglig, sier Melfald.

 

Blir lyttet til

Ute i produksjonshallen står baker Mathias Skalstad og bakerimedarbeider Stevo Knezevic og former ”Twisted brød”.

– Jeg bestemte meg som barn for at jeg ville bli baker da jeg var med bestefaren min på jobb og syntes det virket som et spennende yrke. Jeg har aldri angret på valget mitt, jeg trives godt i Bakehuset og opplever at jeg blir lyttet til hvis jeg kommer med innspill til forbedringer, sier Skalstad.

– Vi har et veldig godt arbeidsmiljø her, og det er gøy å jobbe med mat. Det er lett å snakke med sjefene hvis vi har noe på hjertet, og det er bra, sier han.

I etasjen under står lærling i automasjon, Bendik Farner, i dyp konsentrasjon over arbeidsbordet.

– Jeg tar fagbrev til våren og har fått sterke signaler om at det er muligheter for videre ansettelse i Bakehuset. Jeg liker å jobbe med mekanikk, elektronikk og maskiner, så denne jobben passer meg perfekt, sier han.

 

Alle teller

Fra høsten starter Bakehuset sitt eget ”Lærlingløft”.

– Bakgrunnen er at det er en utfordring å skaffe nok søkere til lærlingplasser i matindustrien. I tråd med NorgesGruppens ønsker skal vi ta både samfunnsansvar og bransjeansvar. Fra høsten skal vi ta inn ni lærlinger i Bakehuset, og akkurat nå rekrutterer vi folk og utdanner faglige ledere og veiledere, forteller Hilde Melfald.

For tre år siden utarbeidet ledelsen og de tillitsvalgte i Bakehuset i fellesskap bedriftens merkevareplattform.

– Vi ønsket å bygge vår egen kulturelle identitet gjennom å lage visjoner og verdier. Visjonen vår er ”Fremst i alt vi gjør”, og verdiene våre er: Ekte, glødende, helt i front, og alltid forberedt. Vi har et løfte til alle våre medarbeidere: «Du utgjør en forskjell», gjennom dette ønsker vi å sende signaler til den enkelte ansatte om at uansett hva du jobber med i Bakehuset så er akkurat den jobben viktig, sier hun.

– Bakehuset er som en kjempestor klokke med masse tannhjul hvor alt henger sammen. Hvis ett tannhjul ikke fungerer, stopper klokka – derfor er hver del like viktig, fastslår Kjell Sveum.

Driftsassistent Philip Cook foran tavla hvor medarbeiderne noterer resultatene av brødproduksjonen. Dermed er det enklere å holde oversikten. Foto: Ellen Johanne Jarli.

Fakta Bakehuset:

  • Det eldste bakeriet i Bakehuset har tradisjoner helt tilbake til 1753, da Martens bakeri i Bergen bakte sine første brød. Johan Møllhausen åpnet sitt første bakeri i Christiania i 1853.
  • Bakers AS ble etablert i 1971, da fire bakerier på Østlandet slo seg sammen. Bakers ble kjøpt opp av Orkla i 1991, og ble stadig utvidet med flere bakerier.
  • NorgesGruppen kjøpte Bakers i 2012, og i 2016 ble navnet endret til Bakehuset.
  • Bakehuset består i dag av 11 bakerier med 1057 ansatte fra Trondheim i nord til Lillesand i sør.
  • Bakehuset produserer i gjennomsnitt 280.000 brød per døgn som hovedsakelig leveres til NorgesGruppens butikker.
  • Bakehuset rundet i 2017 1,5 milliarder kroner i omsetning.