Ny sekretariatsleder i HF for LO

Hélène A. Formo.

TAR OVER STAFETTPINNEN: Hélène A. Formo i LO.

I juni overtok Hélène A. Formo stafettpinnen som ny sekretariatsleder for LO i HF. Å bidra til at tillitsvalgtes stemmer setter dagsorden for å løfte partssamarbeidet, er en av tingene hun gleder seg til å ta fatt på.

Formo har en master i sosialt arbeid og har jobbet mange år med rådgivning og kommunikasjon i ulike organisasjoner og virksomheter i privat og offentlig sektor. Hun kommer fra stillingen som karriereveileder i Sens Gruppen der hun de siste årene har jobbet med å få mennesker ut i ordinært arbeid.

– Å kunne ha muligheten til å følge mennesker tett på veien fra arbeidsledighet til målet om en jobb har gjort noe med meg. Først og fremst handler det om en ydmykhet for at folk tar imot meg og har vist meg den tilliten det er å kunne følge dem i en slik krevende prosess, sier hun.

Å stå utenfor arbeidslivet er for mange noe av det mest krevende de opplever i livet. Det handler om utenforskap og nedturer, men også om håp og nye muligheter.

– Som veileder har mye dreiet seg om å kunne bidra til at mennesker finner tilbake til troen på seg selv og at de har verdi. Vi er så mye mer enn arbeidet og utdanningen vår! For mange handler det om å få støtte og hjelp til å omformulere sin historie. Når jobben ryker, mister mange også sin identitet. 

Troen på den norske modellen

SER FREM TIL SAMARBEID: Hélène A. Formo (LO) og Marit Heimdal (NHO). Foto: Anne Birgitte Hjelseth.

Å kunne bidra til å løfte partsamarbeidet er en viktig motivasjonsfaktor for å starte i Hovedorganisasjonens Fellestiltak. Formo har selv flere års erfaring som tillitsvalgt på ulike nivå og har en iboende tro på den norske modellen.

– Både kunnskapen om partssamarbeidet og hvordan det praktiseres varierer voldsomt fra bransje til bransje. I mange sektorer opplever arbeidstakere at de får mindre innflytelse og ikke blir tatt med på viktige beslutninger.

En slik utvikling vil få svært uheldige konsekvenser for arbeidslivet, mener hun.

– Vi vet at fagforeningenes rolle har vært helt avgjørende for at tillitsvalgtes stemmer har blitt løftet og at de på den måten har kunne bidratt til utvikling av medbestemmelse og involvering. Fremover må vi heine om den norske modellen. Det er først når vi står sammen at vi kan styrke et bærekraftig, innovativt arbeidsliv, sier hun

Utfordringer og muligheter i kø

Hun opplever at arbeidslivet på mange måter har hardnet til de siste årene.

– Vi står i og står fortsatt overfor flere utfordringer med globalisering, aldring, teknologi og økt konkurranse. Samtidig åpner også de samme elementene for mange nye muligheter. På veien mot disse endringene må vi ha fokus på partsamarbeid og den norske modellen.

Formo fremhever at selv om det er mye vi fremdeles ikke vet om utviklingen av fremtidens arbeidsliv, er det noen tendenser som utpeker seg.

Kunnskapsdeling, sosialt ansvar, kompetanseheving, digitalisering og endringer er alle stikkord som mange allerede har fått en forsmak på. Men vi må kunne kreve, forvente og jobbe for at prosessene skjer på en måte som er innenfor den norske modellens rammer. Da er godt partssamarbeid en viktig suksessfaktor, avslutter hun.