HF-prosjektene har økt trivsel og samspill

Økt trivsel, mer fokus på involvering og bedre samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse! Slik oppsummerer daglig leder Merethe Nøsted von Zernichow og klubbleder Freddy Christensen på Nøsted & erfaringene fra å ha deltatt i ulike prosjekt gjennom HF.

I tøff konkurranse utvikler og produserer Nøsted & som Norges eneste kjettingprodusent løsninger og produkter til ulike formål på det globale markedet. Virksomheten har i dag ca 370 ansatte fordelt i fire land. De opererer i en bransje der det er store krav til pris, kvalitet og produktutvikling. De startet med et forprosjekt i 2015 hvor fokuset var å finne ressurser på avveie, som resulterte i prosjektet "Delingsinnovasjon" sammen med 7 andre bedrifter i Mandalsregionen. Et HF-prosjekt innebærer at ledelse og klubb samarbeider om bedriftsutvikling i den enkelte bedrift.

Økt produksjon

Delingsinnovasjonsprosjektet var basert på Lean, og viktige mål i prosjektet handlet om å identifisere flaskehalser i produksjonen, samt øke lagerkapasiteten ved å rydde unna varer som var vrak eller resultat av overproduksjon. I tillegg var det et potensiale for å øke produksjonen vesentlig.

Et viktig grep i dette arbeidet ble å få ansatte og ledelse i fellesskap til å drøfte utfordringer i produksjonen og finne frem til ulike tiltak for å få kontroll og redusere omfanget av flaskehalsene. Gjennom bred medvirkning, god dialog og interne arbeidsgrupper ble det skapt arenaer for forbedringsforslag, prioriteringer og igangsetting av ulike tiltak. Tankegangen er blant annet at medarbeiderdrevet innovasjon skaper entusiasme, eierskap og involvering.

Oppsummert har operatørene fra Delingsinnovasjon opplevd at de har fått kommet med ideer, og ved hjelp og støtte fra ledelse, utvikling, verksted og andre operatører, har man sammen opplevd økt engasjement, eierskap og bedre samarbeid mellom operatørene på og mellom skiftene og avdelingene. Både ledelse og utviklingsavdeling er mer ute sammen med operatørene for å delta på forbedringsaksjoner og opplæring.

Godt samarbeid med klubb

– Delingsinnovasjonprosjektet har hatt stor effekt, og ført til redusert vrak og økt produksjon. Vi har videreført mange av Lean-prosessene vi innførte, og samarbeider tettere med klubben. Vi har og faste møter hvor vi følger opp prosjekter, forteller Merethe Nøsted von Zernichow (Foto: Fredrik Harper/ Kyrre Lien).

I 2020 gikk startskuddet for det store prosjektet «Det store samspillet» der Nøsted & er en av aktørene.

https://www.industrienergi.no/nyhet/hver-eneste-dag-pa-jobben-er-kjempespennende/

Svært kort fortalt handler det om at spillteori fra gaming blir inn brukt inn i arbeidet for å løfte produksjon og bidra til forbedring. Gjennom dette skal medarbeiderne komme inn i flytsonen ved å kommunisere, fordele oppgaver og involvere hverandre på en bedre måte. Bruk av spillteori og økt digitalisering blir brukt på en måte som bidrar til individuell rolleforståelse i kollektivet. Målet er videre forbedret internkommunikasjon, økt trivsel og konkrete bidrag til prosessforbedringer.

"Det store samspillet" er også et prosjekt som involverer flere bedrifter, men Covid 19 har satt mye på pause også for Nøsted &. Men det går nå mot bedre tider, og de gleder seg til skikkelig oppstart i mars.

Løfter arbeiderne 

Klubbleder Freddy Christensen i Nøsted & forteller at prosjektet sprer entusiasme og motivasjon blant de ansatte.

– Det er bra å ha søkelys på de som jobber på gulvet. De er nå flyttet fra gulvet og opp på «scenen» som det heter i det nye prosjektet. Å bruke spillteori er for oss en ny måte å tenke på som sprer begeistring og øker trivselen, ikke minst fordi vi har en opplevelse av å være mer i flytsonen, sier han (Foto: Privat).

Han mener det prosjektet «Delingsteori» ga en god basis som de nå bygger videre på i «Det store samspillet». 

Han forteller at det er stor konkurranse i markedet og at det fokuseres mye på pris.

– Det må jobbes på alle fronter og vi er bevisst på at vi leverer kvalitet og holdbarhet. Som tillitsvalgt opplever jeg at vi har kommet mye lengre enn det vi gjorde da vi startet. I hverdagen kommer det til uttrykk gjennom blant annet god dialog involvering og samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte, avslutter han.

Dette bekreftes også av Nøsted von Zernichow som også understreker betydningen av et godt og robust partssamarbeid i krevende tider som Covid 19 har ført oss inn i.

Se film om Nøsted & her.