Mer konkurransekraft for reiselivet

Prosjektet «Best sammen for reiseliv i Agder og Telemark» ble gjennomført fra august 2013 til september 2016, etter at et forprosjekt avdekket et stort behov for kompetanseheving i reiselivsbransjen.

Hovedmålet var at de bedriftene som deltok i prosjektet skulle øke sin konkurransekraft, bli mer innovative, bedre partssamarbeidet og styrke sin lønnsomhet. Tolv hoteller gjennomførte prosjektet. Gjennom prosjektet har kommunikasjon, tillit og motivasjon økt internt i bedriftene. Kompetanseoverføring fra dette prosjektet og tidligere HF-prosjekter vil være nyttig for framtidige prosjekter.