Erfaringer fra to prosjekter i hotellnæringen

Denne rapporten markerer avslutningen av Agderforsknings følgeforskningsprosjekt av to HF-finansierte utviklingsprosjekter i reiselivsbransjen. Rapporten inneholder en oppsummering av intervjuer gjennomført med ledere, tillitsvalgte og ansatte i deltakende bedrifter for å få mer kunnskap om hvilke prosjektaktiviteter deltakerne har syntes har vært mest nyttige, hvilke resultater de oppfatter prosjektet har hatt og hva slags tiltak som kan sikre at resultater som er skapt i prosjektperioden, videreføres etter prosjektslutt.